MATERIALS 2011

Cruïlles de l’interculturalitat i cohesió social
Trobades – lectures a Globlivres per als infants i les seves mares, parlants d’una llengua forana
Lee County Library System
Biblioteca Municipal de Duisburg
Diagnosi sobre serveis i projectes interculturals a Biblioteques de Barcelona
Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà
Fundació Intergramanet

Torna a la pàgina inicial