MATERIALS 2013

Lernort Bibliothek: Zielgruppenarbeit fuer Kunden im Alter von 14 bis 24 Jahren (La Biblioteca com a lloc de trobada i estudis: el treball amb usuaris de 14 a 24 anys). Biblioteca de Dortmund (Alemanya)

Mission spécifique pour bibliothèque atypique : comment la BEI favorise l’insertion professionnelle des jeunes de Cergy-Pontoise (Una missió específica per una biblioteca atípica: com la BEI afavoreix la inserció professional dels joves de Cergy-Pontoise). Bibliothèque d’Etude et d’Information de Cergy-Pontoise (França)

Developing Stories, Building Communities; Brooklyn Public Library’s Services for Young Jobseekers and Entrepreneurs (Desenvolupant històries, construint comunitats; els serveis de la biblioteca pública de Brooklyn per als joves que cerquen feina i els emprenedors). Brooklyn Public Library (Nova York, USA)

Punt d’Informació Juvenil Mòbil. PIJ Garcilaso de Barcelona

L’assessorament en la recerca de feina a la Biblioteca Just M. Casero: una demanda del barri. Biblioteca Just M. Casero de Girona

PQPI: una segona oportunitat!Biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada

A manera de conclusions

Les piulades de la Jornada

La Jornada en imatges