Magda Lorente

Magda Lorente, Servei d’Assistència a l’organització Municipal de la Diputació de Barcelona

Diplomada en Biblioteconomia i Documentació  (UB) i Llicenciada en Documentació (UB)

Actualment cap de la Secció d’Assistència en Sistemes d’Informació Local des d’on ajuda a les administracions públiques a la millora de la tramitació electrònica i els processos; a assolir la transparència; a millorar la reutilització de dades i a impulsar la transformació digital.

Anteriorment havia estat cap de la Unitat de Continguts de la Xarxa, a la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Durant 4 anys va ser professora associada en la Diplomatura  de Biblioteconomia i Documentació i el Grau de Documentació

Anuncis