Ramon Sabes

Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Sociologia de la Biomedicina per la London School of Economics (Regne Unit).

És analista de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.  Prèviament havia treballat com a investigador al Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la UPF (1998-2004) i a la Universitat King´s College London (2007-2012). També ha treballat com a analista a la Conselleria de Sanitat del Govern Regional de Madrid (2004-2005) i a la Comissió Europea (2012-2015). Ha liderat i participat en projectes d’investigació i en l’elaboració d’informes tècnics en diverses àrees, com ara l’anàlisi de sistemes sanitaris, l’avaluació econòmica de tecnologies sanitàries o  l’avaluació de  l’impacte de les TIC (eSalut) en els sistemes sanitaris. També ha participat com a docent en diversos cursos de postgrau sobre avaluació econòmica.

Anuncis